Ordförandena har ordet

December 2013

N

är höststormarna blåst över, Rulle fyllt åttio år, lammen slaktats och de nya kablarna förhoppningsvis är nergrävda, kommer Hembygdsföreningen att ha lagt ännu ett år till sin verksamhet.

Nu första veckan i december, inväntar ön nytt oväder, marken är nere för räkning, snart kommer snön och kylan om man ska tro media, som gillar hotfulla scenarier.

Annars har hösten varit lugn eftersom någon ny nobelpristagare inte utsetts på Runmarö detta år. Däremot pågår många arbeten, grävmaskinsflottan har tillfälligtvis tredubblats, vägen mellan Styrsvik och Söderby är lerigare än någonsin, parkeringsplatsen vid Styrsvik blir mer och mer färdig, alltmedan den borttagna slyskogen för kabeldikena slår lågor mot himmelen vid dansbanevägen.

Mest anmärkningsvärt är att den antika brunnsborrningsmaskinen vid avfarten mot Norrsunda befriats från småtallar. Det är obekant om pjäsen ska förflyttas till något industrihistoriskt museum.

Hembygdsgården har blivit en självklar samlingspunkt året runt. För kurser, för fester, för friskvård – boule, yoga – för musik, teater och film. Skolan använder huset och lördagen före lucia var det julpyssel.

Genom hembygdsföreningens olika arbetsgrupper kan styrelsen mest ägna sig åt att organisera verksamheten. Vi vill passa på att tacka föreningens arbetsgrupper vilka som vanligt varit oumbärliga.

För tillfället behövs tillskott i den grupp som förbereder Runmarödagen, Hembygdsföreningens egen ”Högtidsdag” med nytt besöksrekord i år igen! Runmarödagen är dessutom en viktig inkomstkälla för att säkra föreningens övriga aktiviteter.

 

Peter Mosskin            Maria Roos

Producent: Nordlindh & Ullman AB